Home Blog

Officieel van start Bridging the North Sea

0
Van links naar rechts:
Elikya KANDOT, directeur van musea, Boulogne-sur-Mer
Angélique DEMON, erfgoed conservator en hoofd van de afdeling archeologie, Boulogne-sur-Mer
Mireille HINGREZ-CEREDA, Vicevoorzitter van het Département Pas-de-Calais, en lid van het Uitvoerend Comité van de Kanaalzone
Evelyne JORDANS, loco-burgemeester van Boulogne-sur-Mer voor erfgoed, geschiedenis, archeologie en archieven.
Marco SIMJOUW, Projectcoördinator Provincie Zuid-Holland
Tom HAZENBERG, archeoloog

Het project Bridging the North Sea, welke werd goedgekeurd in het kader van de vierde openstelling voor projecten van het Comité van de kanaalzone, ging officieel van start op 10 mei 2023 in het Château-musée in Boulogne-sur-Mer. Het evenement bracht de projectpartners, vertegenwoordigers van de stad Boulogne-sur-Mer en het Comité van de Kanaalzone, samen.

Mireille Hingrez-Céréda, eerste vicevoorzitter van het Département Pas-de-Calais, was tevens aanwezig als bestuurlijk vertegenwoordiger van het Comité van de Kanaalzone en was verheugd met het werk dat werd uitgevoerd en benadrukte de noodzaak om dit zo breed mogelijk te delen:

“Dit project dat ons nu heeft samengebracht, herinnert ons aan onze gedeelde historie en het feit dat we vandaag de dag opnieuw worden geconfronteerd met uitdagingen waarmee we in het verleden ook al zijn geconfronteerd.

Houdt de projectwebsite in de gaten voor de verdere voortgang: https://bridgingthenorthsea.org/

Een terugblik op de eerste conferentie ‘De Kracht van het Water’

0

Op 31 januari en 1 februari 2023 vond in Zeeland de eerste ‘Kracht van het Water’ conferentie plaats. Om uitvoering te geven aan de doelstelling van het Straits Committee om van elkaar te leren, kwamen ongeveer 50 klimaatdeskundigen, bestuurders en ambtenaren samen om te bespreken hoe de regio’s van het Straits Committee hun waterproblemen aanpakken met het oog op klimaatverandering en de stijgende zeespiegel.

Een lange lijst van uitdagingen werd tijdens deze rijke, eerste uitwisseling gedeeld. Een selectie hiervan zal centraal staan bij een meer diepgaande kennisuitwisseling tijdens de twee vervolgconferenties.

De conferentie in Zeeland viel samen met de 70e herdenking van de watersnoodramp van 1953, waardoor de deelnemers het voorrecht hadden om deel te nemen aan de nationale herdenking bij het watersnoodmuseum van de gemeente Schouwen-Duiveland. Deze zeer ontroerende ceremonie werd gevolgd door een symposium waar 500 gasten discussieerden over de urgentie om klimaatverandering tegen te gaan en getuigenissen hoorden van overlevenden van de watersnood in  1953 en van de meer recente overstromingen van 2021 in Duitsland, België en Nederland.

Bestuurders uit Oost-Vlaanderen, Essex en Kent hadden het voorrecht het Straits Committee te vertegenwoordigen in een item tijdens de conferentie. Ze deelden hierbij gefilmde getuigenissen uit hun gebieden en gaven een internationaal perspectief op de gemeenschappelijke uitdagingen in het Straits gebied rond zeespiegelstijging en klimaatverandering.

Het bezoek van het Straits Committee aan Zeeland omvatte ook een rondleiding door het watersnoodmuseum en een vroeg ochtendbezoek aan het pronkstuk van de Nederlandse Deltawerken, de Oosterscheldekering. Dit is één de meest geavanceerde zeeweringen ter wereld, ontworpen als reactie op de grote schade en het verlies aan mensenlevens in 1953. Het bezoek gaf een idee van de omvang en de terechte lokale trots op deze buitengewone staaltjes van techniek.

Voor meer informatie

 • Een verslag over de conferentie en het bezoek van dr. Martin Hurst, voorzitter van de regionale zuidelijke commissie voor overstromingen en kusten, is te zien op LinkedIn
 • De panelsessie van het Straits Committee op het symposium van het watersnoodmuseum is te zien op de facebooksite van Omroep Zeeland. De Straits paneldiscussie begint om 05:48:55; het Oost-Vlaanderen interview en getuigenis is vanaf 05:50:45; het Essex interview en getuigenis is vanaf 05:56:59; het Kent interview en getuigenis is op 06:02:59 https://www.facebook.com/OmroepZeeland/videos/556611629730702/.
 • De presentaties die tijdens de eerste conferentie zijn gegeven, zijn beschikbaar voor de deelnemers aan de conferentie.

Vervolgconferentie in Kent

De tweede conferentie biedt de gelegenheid om dieper in te gaan op de benoemde uitdagingen en het versterken van het netwerk, op 4 en 5 juli in Kent, VK. Het event combineert inspirerende plenaire discussies met break-out workshops waar deelnemers in kleinere groepen werken aan peer-reviews en de uitwisseling van goede praktijken over vooraf geselecteerde thema’s als aanpassing aan extremen: zware regenval en droogte, goed bestuur van klimaatadaptatie, bewustzijn van de effecten en risico’s van klimaatverandering voor verschillende groepen belanghebbenden. De deelnemers krijgen de gelegenheid om recente water gerelateerde projecten in Kent te bezoeken en om tijdens het event opnieuw van gedachten te wisselen met bestuurders van het Straits Committee.

Het doel van de derde bijeenkomst en de slotconferentie later dit jaar in Zuid-Holland zal gericht zijn op de resultaten van de uitwisseling en de mogelijkheden voor samenwerking.

Het Comité van de Kanaalzone aan de Noordzee maakt de winnaars bekend van zijn vierde projectoproep voor kleinschalige projecten

0
De noordzee in 395 n.Chr.
Uitzicht over Duinkerke (Source: FRAC Grand-Large Hauts-de-France)

De 4de projectoproep van Het Comité van de Kanaalzone aan de Noordzee is in oktober 2022 gesloten. De leden van het Uitvoerend Comité, in Duinkerke op 16 november 2022, en door schriftelijke raadpleging in december, hebben ingestemd met de ondersteuning van de volgende projecten:

Lees meer: Het Comité van de Kanaalzone aan de Noordzee maakt de winnaars bekend van zijn vierde projectoproep voor kleinschalige projecten

Bridging the North Sea

Project partners: Project partners: Provincie Zuid-Holland; Hazenberg Archeologie; Provincie Zeeland; Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland; Kent County Council; Newcastle University (Partner van buiten het Straits gebied); Tyne & Wear Archives & Museums (Partner van buiten het Straits gebied); Universiteit Gent; Provincie West-Vlaanderen, Stad Boulogne-Sur-Mer; Nord Département; Romeins Archeologisch Museum Oudenburg, Rijksmuseum van Oudheden.

Betrokken regio’s: Zuid-Holland (NL); Kent (VK); West-Flanders; East-Flanders (BE); Zeeland (NL); Pas-de-Calais; Nord (FR) en buiten het Staits netwerk de regio Newcastle-upon-Tyne (VK)

Het Bridging the North Sea project heeft tot doel het opzetten van een innovatief transnationaal netwerk van wetenschappers, maatschappelijke- en commerciële organisaties, musea, curatoren en vrijwilligers rondom de kusten van de Noordzeebekken van de vier aangesloten landen. Het doel van dit internationale consortium is het schrijven van een archeologische onderzoeksprogramma en een interpretatieplan van het Noordzeebekken in de Romeinse tijd opstellen om de moderne kustbewoners bewust te maken van hun maritieme erfgoed, de historische rol van de Noordzee in de verbinding van het gebied en de manier waarop in het verleden werd omgegaan met huidige uitdagingen zoals de zeespiegelstijging.

De geplande acties zijn:

 • Het bouwen aan en lanceren van het “Bridging the North Sea Network”;
 • Het opzetten van het “Bridging the North Sea Network” communicatieplatform en promotie;
 • De werkgroepen zullen de archeologische onderzoeksprojecten en initiatieven en de hoofdthema’s in kaart brengen en ontwikkelen een kader dat toekomstig onderzoek kan inspireren;
 • Er wordt een interpretatieplan ontwikkelt dat laat zien dat de Romeinse geschiedenis in de Noordzeestraat vandaag de dag nog steeds relevant is en kan bijdragen aan het leven van de bewoners en gemeenschappen.
 • Het organiseren van een afsluitende conferentie waarop een presentatie plaatsvindt van het actieplan waarin het onderzoekskader en interpretatieplan staan, ontwikkeld door het Bridging the North Sea netwerk en de werkgroepen.

Circulating Energies

Project partners: FRAC Grand Large — Hauts-de-France (Nord); Open School East (Kent)

Betrokken regio’s : Nord (FR) ; Kent (UK)

Het project Circulating Energies gaat uit van een bestaande Frans-Britse residentie voor kunstenaars, genaamd MAGNETIC, en de Triënnale van Kunst en Industrie van Duinkerke van 2023, om een nieuw grensoverschrijdend partnerschap te ontwikkelen tussen FRAC GRAND LARGE, een belangrijke culturele instelling voor hedendaagse kunst in Duinkerken, de Ecole Supérieure d’art Dunkerque-Tourcoing, en Open School East, een onafhankelijke kunstschool in Margate, Kent.

Het project stelt de deelnemende organisaties in staat een beter inzicht te krijgen in de context waarin artistieke curricula in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk worden verstrekt en gecreëerd, en te onderzoeken hoe een gemeenschappelijk, internationaal curriculum zou kunnen worden getest.

Op basis van onderzoek ontwikkeld door de MAGNETIC artist in residence voor een nieuw publiek kunstwerk voor de Duinkerken Triënnale over het thema energie, zullen de partners samen met de kunstenaar nieuw pedagogisch materiaal en een mentorprogramma ontwikkelen dat de kunstenaar aan studenten in Nord en Kent zal uitvoeren. Dit omvat ook de productie van een publieksevenement door de studenten en de kunstenaar tijdens de Duinkerke Triënnale.

De geplande acties zijn:

 • Twee ontdekkingsbezoeken aan Duinkerken en Margate om meer inzicht te krijgen op elkaars werk, doelen en doelstellingen en om het project te plannen.
 • Creatie van lesmateriaal ter ondersteuning van een mentorprogramma onder leiding van de artiest in residentie.
 • Uitvoering van een mentorprogramma voor studenten van Open School East en Ecole Supérieure d’art Dunkerque-Tourcoing (september-december 2023).
 • Openbaar seminar georganiseerd door studenten en de kunstenaar in residentie tijdens de Triënnale van Duinkerken (januari 2024)
 • Slotevent in Margate om het resultaat van het project te delen en te publiceren.

Het Comité van de Kanaalzone aan de Noordzee wenst alle begunstigden veel succes met hun projecten en hoopt dat zij een inspiratiebron zullen zijn voor vele andere projecten die het Straitsgebied ten goede kunnen komen.

Heeft u een idee voor een project dat kan bijdragen aan de prioriteiten zoals gedefinieerd binnen de visie en strategie van het Comité? Neem dan contact op met uw lid-autoriteit. Contactgegevens vindt u op onze contactpagina.

Het Comité van de Kanaalzone aan de Noordzee maakt de winnaars bekend van zijn derde projectoproep voor kleinschalige projecten

0
Foto Etty Hillesum. Source: Joods Historisch Museum in Amsterdam

De 3de projectoproep van Het Comité van de Kanaalzone aan de Noordzee is in juni 2022 gesloten en op 6 juli 2022 hebben de leden van het Uitvoerend Comité ingestemd met de ondersteuning van de volgende projecten:

Lees meer: Het Comité van de Kanaalzone aan de Noordzee maakt de winnaars bekend van zijn derde projectoproep voor kleinschalige projecten

Uitwisseling Etty Hillesum (Etty Hillesum Exchange)

Project partners: Stichting Het Etty Hillesum Huis (Zeeland); De Poëziepraktijk Ltd. (Kent)

Betrokken regio’s: Zeeland (NL); Kent (UK)

Het Etty Hillesum Exchange project brengt mensen en kennis samen met betrekking tot het leven en werk van Etty Hillesum, in Zeeland en Kent. De Nederlands-Joodse schrijfster Etty Hillesum werd in 1943 door de nazi’s in Auschwitz vermoord, maar, zoals blijkt uit haar dagboeken en brieven die uit het Nederlandse doorgangskamp werden gesmokkeld, weigerde ze zich door haat te laten verblinden. Het voorbeeld dat zij gaf, is vandaag de dag net zo relevant als toen en moet levend worden gehouden voor de toekomst.

Het doel van het project is om het door het Etty Hillesum Huis ontwikkelde lesmateriaal aan te passen en te presenteren aan de Engelstalige wereld in het algemeen en aan scholen in Kent in het bijzonder.

Om Etty’s voorbeeld te promoten organiseert de Poetry Exchange een publiek evenement in de Canterbury Cathedral Lodge met twee deskundige sprekers, de voormalige aartsbisschop Rowan Williams en professor Klaas Smelik. Het Etty Hillesum Huis in Middelburg presenteert de resultaten van het uitwisselingsproject aan hun internationale netwerk via een hybride live/online event, met een weblancering van de film.

Lokaal groener is schoner (Local greener is cleaner)

Project partners: Lycée Mariette/Lyceum Mariette; LEGT EPID VAUBAN; Prizma Campus College; VO Zeeuws-Vlaanderen (Reynaert College); Brockhill Park Performing Arts College

Betrokken regio’s: Zeeland (NL); West-Vlaanderen (BE); Nord; Pas-de-Calais (FR) Kent (UK)

Dit project is het winnende project van het Jongeren evenement georganiseerd op 22 en 23 maart in Brugge. De doelstellingen van dit project zijn:

 • Leren door mobiliteit en inspiratie putten uit het voorbeeld van de boerderij die wordt gerund en beheerd in de school Brockhill Kent;
 • Ontwikkelen en introduceren van duurzame voedingspraktijken en meer in het algemeen duurzame ontwikkeling (lokaal produceren, lokaal consumeren, evenwichtig eten, enz.) in elk van de scholen door de beste praktijken van elk toe te passen.

De geplande acties zijn:

 • Organisatie van een 3-daagse mobiliteit van alle scholen met een dagbezoek aan de Kent pilot school en hun boerderij, een dagbezoek aan de Mariette eco-high school met een lokale kookworkshop en een dag uitwisseling van praktijken en het opzetten van een duurzaam samenwerkingsnetwerk in het centrum van Hardelot (beheerd door het graafschap Kent).
 • Introduceer tools die bijdragen aan een duurzame voedselaanpak in elk van de scholen: moestuinen, bijenkorven, kassen, compostbakken, opvangbakken voor regenwater…
 • Een communicatieactie met de realisatie van een « making of » -film die voortvloeit uit een compilatie van video’s opgenomen door elk van de scholen. Het monteren van deze « making of » zal uitgevoerd worden door de Provincie West-Vlaanderen.

Het Comité van de Kanaalzone aan de Noordzee wenst alle begunstigden veel succes met hun projecten en hoopt dat zij een inspiratiebron zullen zijn voor vele andere projecten die het Straitsgebied ten goede kunnen komen.

Hoe dient u een project in bij het Comité van de Kanaalzone aan de Noordzee?

Heeft u een idee voor een project dat kan bijdragen aan de prioriteiten zoals gedefinieerd binnen de visie en strategie van het Comité? Neem dan contact op met uw lid-autoriteit. Contactgegevens vindt u op onze contactpagina.

De volgende deadlines voor het indienen van projecten bij het Comité van de Kanaalzone aan de Noordzee zijn:

 • 21 octobre 2022; de besluiten over de aanvragen worden in november 2022 genomen.
 • 3 januari 2023; de besluiten over de aanvragen worden in januari 2023 genomen

Terugblik op het jeugdevenement van het Straits Comité van 21 tot 23 maart 2022 in Brugge

0
De jonge winnaars van het geselecteerde project met de bestuurders van het Straits Comité.

Bijna een jaar geleden besloot het Uitvoerend Straits Comité in Gent (België), om leerlingen uit alle Straits regio’s samen te brengen voor een jeugdevenement met als thema klimaat. De gastprovincie, West-Vlaanderen, betrok Europahuis Ryckevelde voor het organiseren van het evenement. Twaalf middelbare scholen, uit zes regio’s rond het Kanaal van de Noordzee, namen deel aan dit initiatief dat een jaar lang zou duren. Meer dan 109 leerlingen en 12 leraren kwamen van 21 tot 23 maart bijeen, in Brugge en online, voor het allereerste Straits evenement voor jongeren.

Het evenement in Brugge, tegelijk het hoogtepunt van het gezamenlijke werk van de studenten, was het eerste grote hybride evenement van het Straits Comité. Deze opzet bood de mogelijkheid aan de studenten uit Kent, om op afstand samen te werken met hun medestudenten. Gedurende drie dagen werden de jongeren uitgedaagd om in teams van verschillende nationaliteiten, een idee voor een klimaatproject voor hun school uit te werken. De projecten moesten aansluiten op de onderwerpen: mobiliteit, duurzaam voedsel en de circulaire economie.

Om elkaar beter te leren kennen werd voorafgaand aan het evenement voor de leerlingen een programma van online bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd door Europahuis Ryckevelde. Zo werden er videopresentaties over elke school voorbereid en gepresenteerd. Na het uitwerken van de projectvoorstellen namen de leerlingen deel aan een afsluitende receptie waar ze hun ideeën op briljante wijze presenteerden aan de jury die bestond uit leden van het Straits Comité. Een gezellig moment waarop de leerlingen, leraren en leden van het Straits Comité de gepresenteerde projecten konden bespreken en, meer in het algemeen, de betrokkenheid van jongeren bij het ondernemen van actie tegen klimaatverandering kon worden onderstreept.

Uit de ingediende zes uitstekende projecten kon er slechts één als winnaar worden aangewezen. De meeste stemmen gingen naar het project over het gebruik van meer lokaal duurzaam voedsel en het creëren van speciale teeltruimten in scholen. Dit project zal in de tweede helft van 2022 worden uitgevoerd met steun van het Straits Comité. Ook nu zullen leerlingen uit alle Straits regio’s die vertegenwoordigd waren bij het Straits Youth event weer deelnemen. Op deze pagina zal meer informatie over de voortgang van het project worden toegevoegd.

Bekijk de video hieronder voor meer informatie over het Straits Youth event in Brugge.

https://www.focus-wtv.be/video/internationale-samenwerking-jongeren

Inschrijvingen geopend! Conferentie over stedenbouw in de regio van de Kanaalzone aan de Noordzee

0

U kunt zich nu al inschrijven voor de conferentie! Klik hier

Laten we discussiëren over de stedenbouwkundige voorbeelden en de problemen waarmee ons grensoverschrijdend gebied wordt geconfronteerd !

Het comité van de Kanaalzone aan de Noordzee en de Franse vereniging van stedenbouwkundigen bundelen hun krachten en stellen een gezamenlijke conferentie voor over de uitdagingen van de stedelijke en regionale ruimtelijke planning in het grensoverschrijdende gebied van de Kanaalzone aan de Noordzee.

Op 6 juli 2022 kunt u vanaf 9.30 uur in het halfrond van de departementale raad van Pas-de-Calais in Arras met ons van gedachten wisselen over de voorbeelden en problemen op het gebied van ruimtelijke ordening op grensoverschrijdende schaal.

De dag zal worden opgebouwd rond twee rondetafelgesprekken tussen verkozenen en technische vertegenwoordigers van lokale overheden die lid zijn van het Comité van de Kanaalzone aan de Noordzee, en deskundigen op het gebied van stadsplanning.

Voorafgaand aan deze dialoog zullen de belangrijkste actuele problemen van deze gebieden in herinnering worden gebracht. Aan het begin van de ochtend zal Vincent Goodstadt, erevoorzitter van de Europese Raad van Stedenbouwkundigen, het Manifest “Re Start Europe” voorstellen, waarin de ruimtelijke ordening als antwoord op de COVID-crisis centraal staat. Vervolgens zal Charles Lambert, lid van het uitvoerend comité van de Franse vereniging van ruimtelijke planners, spreken over de uitdagingen van de Europese ruimtelijke ordening en de internationale erkenning van regio van de Kanaalzone aan de Noordzee.

In het tweede deel van de ochtend zal een panelgesprek over milieukwesties belichten hoe planningsbenaderingen kunnen worden gebruikt om deze te verzoenen met de andere belangen die in de gebieden spelen.

In de namiddag zal een tweede panelgesprek worden gewijd aan voorbeelden van logistieke ontwikkeling tussen de zee, de kust en het hinterland, aan de hand van de presentatie van typische ruimten binnen het grondgebied van het Comité van de Kanaalzone aan de Noordzee.

Hier vindt u de ontwerpagenda van de conferentie

U kunt zich nu al inschrijven voor de conferentie! Klik hier

Het Comité van de Kanaalzone aan de Noordzee maakt de winnaars bekend van zijn tweede projectoproep voor kleinschalige projecten 

0

De tweede projectoproep van Het Comité van de Kanaalzone aan de Noordzee is in februari 2022 gesloten en op 22 maart 2022 hebben de leden van het Uitvoerend Comité ingestemd met de ondersteuning van de volgende projecten:

Zuid-Holland sluit zich aan bij het Comité van de Kanaalzone aan de Noordzee  

0

Het Comité van de Kanaalzone aan de Noordzee is verheugd te kunnen aankondigen dat de provincie Zuid-Holland uit Nederland tot het Comité is toegetreden en daarmee haar 7de volwaardige lid is geworden. Het besluit werd door het Comité van de Kanaalzone aan de Noordzee bevestigd tijdens haar vergadering in december 2021. Jeannette Baljeu, de regionale minister voor Europese en Internationale Zaken, zegt: “We kijken uit naar de samenwerking met de kustregio’s rond het Nauw van Calais, een samenwerking van regio’s die in het verleden hebben laten zien dat ze veel verbanden hebben.  

Het Comité van de Kanaalzone aan de Noordzee maakt de eerste winnaars bekend van zijn initiatief voor kleinschalige projecten

0
©AdobeStock

Ter gelegenheid van zijn tweede verjaardag is het Comité van de Kanaalzone aan de Noordzee verheugd de eerste projectwinnaars bekend te maken onder hun initiatief voor kleinschalige projecten.

Uitvoerend Comité – 7 juli 2021

0

Op 7 juli 2021 vond het vierde Uitvoerend Comité van het Straits Comité plaats in Gent. Deze vergadering stelde de leden van het Comité in staat om grensoverschrijdende uitwisselingen tussen de zes lokale autoriteiten van de Straat opnieuw op gang te brengen, voor het eerst fysiek herenigd sinds het Uitvoerend Comité van 1 juli 2020 in Middelburg.