Home Ontvangst

Ontvangst

Over het Comité van de Kanaalzone aan de Noordzee

In de overtuiging dat nauwere samenwerking tussen de gebieden die grenzen aan het Nauw van Calais en de nabijgelegen Kanaalzone aan de Noordzee nieuwe kansen creëert voor de inwoners, bedrijven en stakeholders, lanceerden in 2020 zes lokale overheden uit vier landen – de Départementen Nord en Pas-de-Calais (Frankrijk), de Provincies West- en Oost-Vlaanderen (België), de Provincie Zeeland (Nederland) en het Graafschap Kent (Verenigd Koninkrijk) – het Comité van de Kanaalzone aan de Noordzee (in het Engels Straits Committee; in het Frans Comité du Détroit).

Het Comité van de Kanaalzone aan de Noordzee is een multilateraal forum voor dialoog dat een flexibel kader biedt voor zijn leden om samen te werken en dat toelaat deze samenwerking uit te breiden tot lokale stakeholders zoals verenigingen, het hoger onderwijs en de zakenwereld. De leden komen vier keer per jaar samen in het Uitvoerend Comité, waarin elke autoriteit politiek wordt vertegenwoordigd.

Bestuur

Voor Pas-de-Calais vertegenwoordigt het Straits Comité de mogelijkheid om kansen te vinden voor onze jonge mensen, het ontwikkelen van partnerschappen voor onze bedrijven en gezamenlijk de uitdaging van ecologische transitie aan te gaan voor al onze gebieden, we moeten van de Straat onze gemeenschappelijke poort maken.

Mireille Hingrez-Cereda, Département du Pas-de-Calais

Kent engageert zich om via het Straits Committee  te werken aan onze gezamenlijke belangen inzake economie, klimaat en de manier waarop we onze jongeren en onze gemeenschappen ondersteunen.

Derek Murphy, Kent County Council

In Zeeland hebben we te maken met een tekort aan arbeidskrachten, leegstand en een dalend leerlingenaantal op de scholen. De Zeeuwse arbeidsmarkt schreeuwt om personeel. Daarnaast hebben we te dealen met wereldwijde thema’s als klimaatverandering. Dergelijke problemen spelen ook in andere regio’s rond de Straat van Dover. In het Straits Comité wisselen we onze ervaringen uit en leren we van elkaar. Zo kunnen we kansen verzilveren. Samen bereik je immers meer dan alleen.”

Anita Pijpelink, Provincie Zeeland
Copyright:

Photo: Mechteld Jansen

De Brexit heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het bewustzijn van de noodzaak om de grensoverschrijdende samenwerking in de gebieden grenzend aan de Kanaalzone te versnellen.

Jean de Bethune, Provincie West-Vlaanderen

Samenwerking op de schaal van het grensoverschrijdende gebied van de kanaalzone biedt een nieuwe kans in onze gemeenschappelijke uitdagingen voor onze inwoners en onze streken. 

Sylvie Labadens, Département du Nord

Wie niet groot is, moet slim samenwerken. Ook na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk is het belangrijk om samen met de andere partnerregio’s in het Straits Committee goede economische relaties te blijven onderhouden met de buren aan de andere kant van het Kanaal. Maar ook op andere vlakken is goede samenwerking cruciaal. Denken we maar aan onze strijd tegen de klimaatverandering en de stijgende zeespiegel in de Noordzee.

Riet Gillis, Provincie Oost-Vlaanderen

Door samen te werken als kustregio’s rondom het Nauw van Dover en de Kanaalzone aan de Noordzee aan een breed scala aan onderwerpen als klimaatadaptatie, blauwe economie, erfgoed en grensoverstijgende samenwerking, creëren we nieuwe kansen voor onze inwoners, bedrijven en belanghebbenden. 

Jeannette Baljeu, Provincie Zuid-Holland