Publicaties

Home Publicaties

Inschrijvingen geopend! Conferentie over stedenbouw in de regio van de Kanaalzone aan de Noordzee

0

U kunt zich nu al inschrijven voor de conferentie! Klik hier

Laten we discussiëren over de stedenbouwkundige voorbeelden en de problemen waarmee ons grensoverschrijdend gebied wordt geconfronteerd !

Het comité van de Kanaalzone aan de Noordzee en de Franse vereniging van stedenbouwkundigen bundelen hun krachten en stellen een gezamenlijke conferentie voor over de uitdagingen van de stedelijke en regionale ruimtelijke planning in het grensoverschrijdende gebied van de Kanaalzone aan de Noordzee.

Op 6 juli 2022 kunt u vanaf 9.30 uur in het halfrond van de departementale raad van Pas-de-Calais in Arras met ons van gedachten wisselen over de voorbeelden en problemen op het gebied van ruimtelijke ordening op grensoverschrijdende schaal.

De dag zal worden opgebouwd rond twee rondetafelgesprekken tussen verkozenen en technische vertegenwoordigers van lokale overheden die lid zijn van het Comité van de Kanaalzone aan de Noordzee, en deskundigen op het gebied van stadsplanning.

Voorafgaand aan deze dialoog zullen de belangrijkste actuele problemen van deze gebieden in herinnering worden gebracht. Aan het begin van de ochtend zal Vincent Goodstadt, erevoorzitter van de Europese Raad van Stedenbouwkundigen, het Manifest “Re Start Europe” voorstellen, waarin de ruimtelijke ordening als antwoord op de COVID-crisis centraal staat. Vervolgens zal Charles Lambert, lid van het uitvoerend comité van de Franse vereniging van ruimtelijke planners, spreken over de uitdagingen van de Europese ruimtelijke ordening en de internationale erkenning van regio van de Kanaalzone aan de Noordzee.

In het tweede deel van de ochtend zal een panelgesprek over milieukwesties belichten hoe planningsbenaderingen kunnen worden gebruikt om deze te verzoenen met de andere belangen die in de gebieden spelen.

In de namiddag zal een tweede panelgesprek worden gewijd aan voorbeelden van logistieke ontwikkeling tussen de zee, de kust en het hinterland, aan de hand van de presentatie van typische ruimten binnen het grondgebied van het Comité van de Kanaalzone aan de Noordzee.

Hier vindt u de ontwerpagenda van de conferentie

U kunt zich nu al inschrijven voor de conferentie! Klik hier

Het Comité van de Kanaalzone aan de Noordzee maakt de winnaars bekend van zijn tweede projectoproep voor kleinschalige projecten 

0

De tweede projectoproep van Het Comité van de Kanaalzone aan de Noordzee is in februari 2022 gesloten en op 22 maart 2022 hebben de leden van het Uitvoerend Comité ingestemd met de ondersteuning van de volgende projecten:

Zuid-Holland sluit zich aan bij het Comité van de Kanaalzone aan de Noordzee  

0

Het Comité van de Kanaalzone aan de Noordzee is verheugd te kunnen aankondigen dat de provincie Zuid-Holland uit Nederland tot het Comité is toegetreden en daarmee haar 7de volwaardige lid is geworden. Het besluit werd door het Comité van de Kanaalzone aan de Noordzee bevestigd tijdens haar vergadering in december 2021. Jeannette Baljeu, de regionale minister voor Europese en Internationale Zaken, zegt: “We kijken uit naar de samenwerking met de kustregio’s rond het Nauw van Calais, een samenwerking van regio’s die in het verleden hebben laten zien dat ze veel verbanden hebben.  

Het Comité van de Kanaalzone aan de Noordzee maakt de eerste winnaars bekend van zijn initiatief voor kleinschalige projecten

0
©AdobeStock

Ter gelegenheid van zijn tweede verjaardag is het Comité van de Kanaalzone aan de Noordzee verheugd de eerste projectwinnaars bekend te maken onder hun initiatief voor kleinschalige projecten.

Uitvoerend Comité – 7 juli 2021

0

Op 7 juli 2021 vond het vierde Uitvoerend Comité van het Straits Comité plaats in Gent. Deze vergadering stelde de leden van het Comité in staat om grensoverschrijdende uitwisselingen tussen de zes lokale autoriteiten van de Straat opnieuw op gang te brengen, voor het eerst fysiek herenigd sinds het Uitvoerend Comité van 1 juli 2020 in Middelburg.

Projectoproep “Initiatief voor kleinschalige projecten”

0

De overheden van het Comité van de Kanaalzone aan de Noordzee willen de grensoverschrijdende samenwerking aan weerszijden van het Kanaal een duwtje in de rug gegeven door een gezamenlijk initiatief op te zetten om kleine grensoverschrijdende projecten te ondersteunen en te financieren. Het Initiatief voor kleinschalige projecten  stelt een budget van €30.000 per overheid ter beschikking. De overheden die de projectoproep voor 2021 organiseren, zijn Kent County, Departement Pas-de-Calais, Departement Nord, Provincie West-Vlaanderen, Provincie Oost-Vlaanderen en Provincie Zeeland.

Goedkeuring van de geïntegreerde Visie en Strategie voor het Comité van de Kanaalzone aan de Noordzee

0

De leden van het Comité van de Kanaalzone aan de Noordzee zijn ervan overtuigd dat een efficiënte grensoverschrijdende samenwerking een werkelijke meerwaarde biedt van de grensgebieden van de Kanaalzone. Gezien de geografische nabijheid en intensieve contacten tussen deze gebieden wilden ze een gedeelde visie en strategie uitbouwen om hun gezamenlijke acties te sturen en de toekomstige ontwikkeling van het Kanaalgebied vorm te geven.